Informatiebijeenkomst aankleding kruisingen herinrichting Elkerzeeseweg, Boutlaan en Kuijerdamseweg Scharendijke

6 juli 2021

We hebben u in december 2020 geïnformeerd over de voorbereiding en uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan. Dit is nodig om deze straten in te richten als 30 km/uur zone. Daarvoor passen we kruispunten aan, versmallen we de rijbaan en brengen we fietssuggestiestroken aan en leggen we op delen langs de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan voetpaden aan.

In de dorpsvisie hebben we bovendien omschreven dat Scharendijke haar eigen identiteit moet krijgen. Het is belangrijk om de toegangswegen tot het dorp deze eigen identiteit mee te geven. Het bureau Kuijper Compagnons, dat bij meer ontwerpen voor herinrichting van de openbare ruimte in Scharendijke is betrokken heeft deze opdracht uitgewerkt. We informeren u graag over deze ontwerpen.

Digitale bijeenkomst

We organiseren op 14 juli 2021 om 19.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal het bureau Kuijper Compagnons u informeren over de ontwerpen van de kruisingen volgens de ‘Scharendijkse stijl’. Duur van de informatiebijeenkomst is ca. 30-45 minuten. Bij veel aanmeldingen houden we een extra bijeenkomst om 20.30 uur.

Deelnemen

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Dan kunt u zich tot uiterlijk 13 juli aanmelden bij Sylvia Zenden, e-mail: sylvia.zenden@schouwen-duiveland.nl. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 14 juli een e-mail met hoe u kunt deelnemen.