Herinrichting Bethlehemplein

Het Bethlehemplein wordt heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Dorpsvisie Scharendijke”

Vragen?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als algemeen projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.
De voorbereiding en uitvoering is in handen projectleider Paul Tebes die het werk samen met de firma Gebr. Moerland BV voorbereid en uit zal gaan voeren.

Wat is er aan de hand?

Het Bethlehemplein is één van de projecten die in de dorpsvisie Scharendijke is genoemd als een zogenaamd sleutelproject. Aan het plein zijn een aantal belangrijke elementen gehuisvest zoals het dorpshuis en de kerk. De omgeving leent zich er voor om hier een buitenruimte te maken die de sociale samenhang nog sterker kan maken. Met een nieuwe buitenruimte wordt ontmoeten straks een vanzelfsprekendheid.

De huidige openbare ruimte is gedateerd en op onderdelen aan vervanging toe.

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte waar ontmoeten een vanzelfsprekendheid is

Hoe gaan we dit doen?

Afgelopen winter is de dorpsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.
In de dorpsvisie staat het plein genoemd als sleutelproject.
Na de vaststelling van de visie kon het ontwerp verder worden uitgewerkt.

Met een projectgroep en een klankbordgroep, waar bewoners en vertegenwoordigers van de kerk in deelnamen, is het ontwerp door Kuiper Compagnons verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Dit ontwerp is door het college goedgekeurd

Download het ontwerp (PDF)

Bekijk de presentatie (filmpje)

Waar staan we nu?

Het definitieve ontwerp wordt door Gebr. Moerland BV verder uitgewerkt.
Dinsdag 21 juli is er een informatiemarkt over de herinrichting van het Bethlehemplein. Bekijk hier de uitnodiging.

Waar we nu in ieder geval van uit gaan is dat we dit najaar het werk in uitvoering brengen en dat we Pasen 2021 kunnen opleveren.