Herinrichting Dorpsstraat

De Dorpsstraat wordt heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Dorpsvisie Scharendijke”.

Vragen?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als algemeen projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.

Wat is er aan de hand?

De Dorpsstraat is één van de projecten die in de dorpsvisie Scharendijke is genoemd als een zogenaamd sleutelproject.
De huidige openbare ruimte is gedateerd en op onderdelen aan vervanging toe.

Wat willen we bereiken?

De Dorpsstraat is van oudsher het dorpshart van Scharendijke en door de centrale ligging, direct naast het waterfront en nabij de jachthaven is het de logische ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. De Dorpsstraat transformeren we daarom naar een charmante ontmoetingsplek en verblijfsruimte voor het dorp.

Hoe gaan we dit doen?

Met een projectgroep waar vakspecialisten van de gemeente, een vertegenwoordigster namens de dorpsraad en een vertegenwoordiger van de ondernemers in deelnemen, werken we het ontwerp van Kuiper Compagnons verder uit tot een definitief ontwerp.
Om de snelheid en direct de praktische kant ook aandacht te geven is bij de uitwerking van het ontwerp ook aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke betrokken.

Uiteraard gaan we dit proces niet doorlopen zonder een toets van de bewoners.
Tijdens het ontwerpproces richten we ook een Klankbordgroep op.

Als de grove lijnen op tekening staan en we een beeld kunnen schetsen hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit zou kunnen zien willen wij, de dorpsraad, de gemeente en een vertegenwoordiger namens de ondernemers, graag horen of wij op de goede weg zijn.
Beantwoorden de schetsen aan het beeld van de bewoners en de ondernemers? De Klankbordgroep geeft input op het ontwerp.

Als het ontwerp in concept klaar en is afgestemd met de Klankbordgroep zoeken wij een manier om alle aanwonenden te informeren. Normaliter houden we een informatie avond. U begrijpt dat dit nu wat lastig is door de corona-maatregelen.
We zullen u later informeren over de manier waarop we dit nu gaan doen.

Waar staan we nu?

De projectgroep is een ontwerp aan het voorbereiden.
Begin november worden er (hoogte)metingen verricht.

In de eerste week worden de direct aanwonenden uitgenodigd om deel te nemen in de Klankbordgroep.