De Voogd vervolgt werkzaamheden in centrumgebied na de bouwvak

16 september 2023

Direct na de bouwvak (eind augustus, begin september) vervolgt Aannemingsbedrijf de Voogd zijn infrastructurele werkzaamheden aan de Dorpsstraat/Baken.

Het is de bedoeling om de straat conform bijgevoegde tekening wat om te leggen, vooruitlopend op de werkzaamheden aan de trap die we vanaf 1 april 2023 (na stormseizoen) willen aanleggen. We kiezen er daarom voor om het pleintje dat hoort bij de dijktrap voorlopig in te zaaien als grasveld. We gaan het pleintje dus ook pas na 1 april 2023 aanleggen.

Hieronder hebben we ook de omleidingstekening bijgesloten die van toepassing is tijdens bovengenoemde werkzaamheden. We zullen de paaltjes in de Kloosternolstraat tijdelijk verwijderen om de bereikbaarheid te garanderen. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

De mensen in de omgeving van het werkgebied zijn of worden geïnformeerd door de aannemer.