Definitief Ontwerp herinrichting Dijkstraat

26 juni 2024

Op 18 juni 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor herinrichting van de Dijkstraat vastgesteld. Tevens is het budget voor uitvoering tot € 800.000 verhoogd.

De afgelopen jaren hebben wij op basis van de Dorpsvisie Scharendijke diverse herinrichtingswerkzaamheden verricht in het centrum van Scharendijke (Bethlehemplein, Dorpstraat en de dijktrap). De herinrichting Dijkstraat is de laatste schakel rondom het centrumgebied. Het plangebied betreft de Dijkstraat vanaf de kruising met het Baken tot aan de kruising met de Elkerzeeseweg. Daarbij blijft het gedeelte van de Dijkstraat dat al is heringericht grotendeels buiten beschouwing (uitgezonderd een aantal kleine aanpassingen). Dat geldt ook voor het parkeerterrein ‘Zwarte Plein’, aangezien dat terrein vorig jaar nog van een nieuwe laag asfalt en belijning is voorzien. Bij de nadere uitwerking van het Definitief Ontwerp voor de herinrichting Dijkstraat hebben we de materialisatie, kleurstelling en maatvoeringen van het Bethlehemplein en de Dorpsstraat als basis genomen.

Het Definitief Ontwerp is tot stand gekomen via een speciale projectgroep, met daarin een vertegenwoordiger van de dorpsraad en de omwonenden. Verder hebben we in april 2024 een inloopbijeenkomst met de buurt georganiseerd (zie deze link voor de antwoordnotitie). Het uitvoeringsontwerp dat de aannemer (de Bokx) nog zal maken, toetsen we tijdens een inloopsessie met omwonenden medio september/oktober 2024. Indien noodzakelijk worden er nog enkele praktische elementen in het uitvoeringsontwerp aangepast of als aandachtspunten aan de aannemer meegegeven in de verdere voorbereiding. 

Bijlagen