Denkt u ook mee over het nieuwe landschap?

16 september 2023

In 2018 hebben we input bij u opgehaald voor de gebiedsvisie voor het aandachtsgebied bij Scharendijke. De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een aantal mogelijke scenario’s voor het gebied.

Deze willen we graag met u delen en van u horen wat er u bijvoorbeeld goed maar ook minder goed aan vindt. We nodigen u van harte uit voor een digitale bijeenkomst.

kaart aandachtsgebied

WAT IS ER GEBEURD IN DE PERIODE 2018-NU

In de tussenliggende tijd heeft u samen met de dorpsraad de dorpsvisie Scharendijke opgeleverd. We hebben het werk aan de gebiedsvisie voor het aandachtsgebied in Scharendijke eind 2019 weer opgepakt. In de tussenliggende periode is in overleg met de stakeholders (recreatieondernemers en grondeigenaren in het gebied) en gebiedspartners (overheden, recreatiesector en natuurorganisaties) gewerkt aan een aantal scenario’s voor het nieuwe landschap in dit aandachtsgebied, waarin tevens ruimte kan worden geboden aan recreatieve ontwikkelingen onder de voorwaarden uit de Zeeuwse Kustvisie/Agenda Toerisme.

BIJEENKOMST

We hadden dat graag in de loop van vorig jaar met u weer besproken in het dorpshuis. Helaas bieden de omstandigheden rondom het coronavirus die gelegenheid nog steeds niet.
We organiseren daarom op donderdag 22 april van 19.30 tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst. Hier kunnen 50 personen aan deelnemen. Als de belangstelling groot blijkt te zijn organiseren we maandag 26 april een tweede sessie, eveneens van 19.30 tot 21.00 uur. Reserveert u dus beide data in uw agenda. We nemen u mee in de scenario’s voor de ontwikkeling van een nieuw recreatielandschap. We horen graag van u vindt van de verschillende mogelijkheden om het landschap vorm te geven en wat u wellicht mist.

AANMELDEN

Wilt u deelnemen aan de digitale bijeenkomst, dan kunt u zich tot uiterlijk 16 april aanmelden bij: sylvia.zenden@schouwen-duiveland.nl.
Na aanmelding, dan ontvangt u uiterlijk 20 april een e-mail met daarin de datum van de bijeenkomst waarop u bent ingedeeld en een beschrijving hoe u kunt deelnemen.

GEBIEDSVISIES VOOR AANDACHTSGEBIEDEN

Als uitwerking van de Zeeuwse Kustvisie (opgesteld door Provincie Zeeland) werken we onder andere aan een gebiedsvisies tussen de Rampweg en de 2e fase Recreatieverdeelweg en het gebied tussen de 3e fase Recreatieverdeelweg en de kern Scharendijke. (zie fragment kaartbeeld uit Zeeuwse Kustvisie bovenaan deze pagina voor het gebied bij Scharendijke).

Die gebiedsvisie moet de landschapsopgave voor dit gebied beschrijven. Daarnaast moet het een antwoord geven op de vraag welk toeristisch-recreatief programma (niet alleen verblijfsrecreatieve, maar ook dagrecreatieve voorzieningen) hier in de toekomst nog een plek zouden kunnen krijgen. Wilt u de Zeeuwse Kustvisie met bijlagen raadplegen? Dat kan via deze link: https://www.zeeland.nl/ruimte/zeeuwse-kustvisie