Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat en omgeving

16 september 2023

Aannemingsbedrijf de Voogd verwacht uiterlijk 20 mei 2022 het grootste deel van de werkzaamheden aan de Dorpsstraat en omgeving af te kunnen ronden. Daarmee kan de openingshandeling op 21 mei 2022, die tevens wordt georganiseerd vanwege het afgeronde project Bethlehemplein en de werkzaamheden op en rond de 3e fase Recreatieverdeelweg, groots worden gevierd door inwoners en ondernemers in Scharendijke.

De openingshandeling wordt verzorgd door de dorpsraad. In de loop van het voorjaar van 2022 worden er nog enkele opleveringspuntjes afgerond door de Voogd.

Verder zijn onze gemeente en de Voogd ook druk met de voorbereidingen op het aanleggen van de Dijktrap. Daar de Muraltmuur een Rijksmonument betreft, hebben we extra onderzoeken moeten uitvoeren naar onder meer de inpassing van deze muur bij aanleg van de trap, alsmede de constructieve gevolgen daarvan. Wij verwachten over een aantal maanden alle benodigde toestemmingen te hebben, waarna we eind augustus 2022 willen starten met de werkzaamheden. Dan hopen we dat u de trap medio oktober 2022 voor het eerst kunt ‘bestijgen’. 

Tot slot zijn we ook nog bezig met de voorbereiding van de aanleg van het parkeerterrein op de voormalige gemeentewerf aan de Dijkstraat. Het college stelt in april 2022 een (voorlopige) antwoordnotitie vast naar aanleiding van een ingediende zienswijze bij de ruimtelijke procedure. Of en zo ja, wanneer het terrein wordt aangelegd, is afhankelijk van de voortgang (bezwaar en beroep) van de ruimtelijke procedure.